Νόμος 4508/17 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Παρατάσεις προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι τις 31-12-2018 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης γ', της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4375/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31-12-2018.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Έως την πλήρωση του 60% των οργανικών θέσεων του συνιστώμενου Υπουργείου και το αργότερο μέχρι τις 31-12-2018, οι μεταφερόμενες με τις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και θέματα πληροφοριακής υποστήριξης από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών μέχρι τις 31-12-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.