Προεδρικό διάταγμα 123/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού που είχε συγχωνευθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο εν συνεχεία με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Στο ανασυνιστώμενο υπουργείο μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Υπουργείου Τουρισμού.

 

2. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετονομάζεσαι σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Τουρισμού, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Τουρισμού εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31-12-2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.