Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Προϊστάμενοι Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) α) Των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

β) Των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

 

2) α) Των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

β) Του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

γ) Των Εργαστηρίων Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

δ) Των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

ε) Των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

στ) Των Τμημάτων Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

ζ) Του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού.

 

η) Του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

θ) Των Τμημάτων Κτηνιατρικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

 

ι) Των Τμημάτων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

 

3) α) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών:

 

α)α) Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού

 

β)β) Παρασιτολογίας - Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών

 

γ)γ) Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων

 

δ)δ) Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών

 

ε)ε) Υγιεινής Τροφίμων

 

στ)στ) Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

 

ζ)ζ) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας

 

η)η) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Τριπόλεως

 

θ)θ) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων

 

ι)ι) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών

 

ι)α)ι)α) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Ρόδου

 

ι)β)ι)β) Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Ηρακλείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού εκτός του Τμήματος Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών όπου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ6 Χημικών ή ΠΕ11 Μηχανικών.

 

β) Του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού.

 

4) α) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης:

 

α)α) Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων,

 

β)β) Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων,

 

γ)γ) Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων,

 

δ)δ) Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε.,

 

ε)ε) Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης,

 

στ)στ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων,

 

ζ)ζ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών,

 

η)η) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας,

 

θ)θ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

 

β) Του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.