Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Εφαρμογή του παρόντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του παρόντος όσον και του προεδρικού διατάγματος 778/1980 ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και τις Αστυνομικές Αρχές.

 

Τα παραπάνω όργανα δικαιούνται να διατάσσουν τη διακοπή της εργασίας, σε Τμήμα ή στο σύνολο του έργου κατά τον διενεργούμενο έλεγχο όταν στο υπό κατασκευή έργο δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στα ανωτέρω διατάγματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.