Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Σε περίπτωση ατυχήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπόχρεοι εργοδότες από το νόμο και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στον τόπο εργασία σε κάποιον από τους εργαζόμενους, να ειδοποιούν αμελλητί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, να αναγγέλλουν δε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το ατύχημα στο οικείο Τμήμα ή Γραφείο Εργασίας και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να διατηρούν αμετάβλητα όλα τα στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

 

2. Ο εργοδότης ή ο εκπροσωπών τούτον υποχρεούται αμέσως όταν συμβεί το ατύχημα να μεριμνήσει για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα δια των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 110 του παρόντος, σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για εργοτάξια που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 110, για την άμεση μεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο ή κλινική.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.