Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Φαρμακείο - Πρώτες Βοήθειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου με μέριμνα του εργοδότη, το οποίο να περιέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα είδη στις αντίστοιχες ελάχιστες ποσότητες:

 

Α. Εντός Πόλεως

 

Α/Α

Είδος

Αριθμός Εργαζομένων Εργοταξίου

 

 

1 - 25

26 - 50

51 - 100

1

Σκεύασμα για κάψιμο σε σωληνάρια ή πακέτα

1

2

3

2

Εισπνεύσιμη Αμμωνία

1

2

2

3

Αποστειρωμένες Γάζες, κυτία των 5 cm, 10 cm, και 15 cm

1

2

3

4

Επίδεσμοι γάζας των 0,10 x 2,50 m

2

4

6

5

Τριγωνικοί επίδεσμοι

1

1

1

6

Λευκοπλάστη ρολό

2

2

2

7

Ψαλίδι

1

1

1

8

Τσιμπίδα

1

1

1

9

Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleansing tissue)

1

1

1

10

Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση Μερκουροχρώμ)

1

1

1

11

Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιέσιμης φιάλης

1

1

1

12

Ελαστικός επίδεσμος

1

1

1

13

Αντισταμινική αλοιφή

1

1

1

14

Σπασμολυτικό

1

1

1

15

Φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως και πρώτων βοηθειών.

 

 

 

 

Β Εκτός πόλεως (Επιπλέον των ανωτέρω προβλεπόμενων)

 

Α/Α

Είδος

 

 

1

Αντιοφικός Ορός.

2

Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 MG (αντισόκ).

3

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 CC 2 τεμάχια - 3.

4

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 CC 2 τεμάχια - 3.

5

Δισκία αντιδιαρροϊκά.

6

Δισκία αντιόξινα.

 

2. Σε εργοτάξια που απασχολούν ταυτόχρονα πάνω από 100 πρόσωπα, πρέπει να υπάρχει και εντεταλμένος, ειδικώς εκπαιδευμένος στην παροχή απλών Πρώτων Βοηθειών, καθώς και αυτοκίνητο που να μπορεί να μεταφέρει φορείο. Εφόσον η εργασία εκτελείται σε φυλακές (βάρδιες) επιβάλλεται η παρουσία του παραπάνω αναφερόμενου ειδικού ανά φυλακή (βάρδια).

 

3. Σε εργοτάξια απομακρυσμένα περισσότερο από μια ώρα διαδρομή από νοσοκομειακές μονάδες και που απασχολούν ταυτόχρονα πάνω από 300 πρόσωπα, πρέπει σε όλες τις εργάσιμες ώρες να υπάρχει πρόχειρο ιατρείο που να εξυπηρετείται και από συνεργαζόμενο ιατρό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.