Νομοθετικό διάταγμα 321/69

ΝΔ 321/1969: Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 321/1969: Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, (ΦΕΚ 205/Α/1969), 18-10-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Προϋπολογισμός

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Εκτέλεση Προϋπολογισμού

 

Άρθρο 15: Ειδικότητα πιστώσεων

Άρθρο 16: Εγγραφή πιστώσεων διαρκούσης της εκτελέσεως του προϋπολογισμού

Άρθρο 17: Αναπληρωματικές πιστώσεις - αποθεματικό

Άρθρο 18

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Προπληρωμές

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Πληρωμή εξόδων

 

Κεφάλαιο Έκτο: Απολογισμός - ισολογισμός

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Λογαριασμοί δημοσίας διαχειρίσεως

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Δημόσιο χρέος και εγγυήσεις Δημοσίου

 

Κεφάλαιο Ένατο: Δημόσια Ταμεία

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Δημόσιοι Υπόλογοι

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου

 

Άρθρο 86: Διαγωνισμός και εξαιρέσεις

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Παραγραφές - κατασχέσεις - εκχωρήσεις

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 98

 

Εν Αθήναις, τη 17-10-1969

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 113 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.