Νομοθετικό διάταγμα 321/69 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικότητα πιστώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι στον προϋπολογισμό πιστώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς αντιμετώπισιν των δαπανών της υπηρεσίας (ειδικού φορέως), δια την οποίαν προβλέφθηκαν, των προσδιοριζομένων δια του κωδικού αριθμού υφ' ον ανεγράφησαν.

 

2. Κατ' εξαίρεση, εν ανεπάρκεια πιστώσεως του Προϋπολογισμού Υπουργείου τινός, επιτρέπεται, με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού, η δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών αύξησις ταύτης επί ισόποσο μειώσει ετέρας του αυτού Υπουργείου. Οι δι' αποδοχές προσωπικού εν γένει και συντάξεις πιστώσεις, δεν είναι δεκτικές τοιούτων αυξήσεων ή μειώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 113 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.