Νομοθετικό διάταγμα 321/69 - Άρθρο 98

Άρθρο 98


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται, όπως δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία η διεξαγωγή της Ταμειακής Υπηρεσίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και η είσπραξις εσόδων ετέρων νομικών ή φυσικών προσώπων. Δια των αυτών βασιλικών διαταγμάτων καθορίζεται η συμμετοχή των τρίτων εις τις δαπάνες λειτουργίας της Ταμειακής του Κράτους Υπηρεσίας, είτε εις ποσοστόν των δι' αυτής εισπραττομένων εσόδων ή πληρωνόμενων εξόδων είτε άλλως πως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.