Νόμος 726/77 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διακοπή λειτουργίας Αρτοποιείου ή Πρατηρίου Άρτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά διακοπή λειτουργίας πέραν του έτους απαιτείται η έκδοσις υπό του οικείου Νομάρχου αδείας συνεχίσεως λειτουργίας του αρτοποιείου τούτου εκδιδομένης επί τη αιτήσει των ενδιαφερόμενου μετά των απαραιτήτων, κατά περίπτωσιν, δικαιολογητικών στοιχείων.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται εφ' όσον εκ των υποβαλλομένων ως ανωτέρω στοιχείων, ως και σχετικής έρευνας, προκύπτει ότι η διακοπή λειτουργίας του αρτοποιείου οφείλεται εις σοβαρούς λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του δικαιούχου, που συνιστά αντικειμενική ή υποκειμενική αδυναμία λειτουργίας του αρτοποιείου του.

 

2. Μη συντρεχόντων των ως άνω λόγων ή εάν η διακοπή λειτουργίας του αρτοποιείου διήρκεσε ανεξαρτήτως αιτίας πέραν της εξαετίας, η επαναλειτουργία τούτου λογίζεται ως ίδρυσις νέου αρτοποιείου, δι' ην δέον να τηρηθεί η διαδικασία και να υφίστανται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί πρατηρίου άρτου, των εις αυτές χρονικών διαστημάτων συντεμνόμενων, εις το ήμισυ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.