Νόμος 726/77 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεταβολή φορέα επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προ της παρελεύσεως πενταετίας από της ενάρξεως λειτουργίας αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται η μεταβολή του αρχικού φορέως της επιχειρήσεως εξαιρουμένων των περιπτώσεων της μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως εις εξ αδιαθέτου κληρονόμους ή δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου εις πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Κοινωφελή Ιδρύματα.

 

2. Η ανωτέρω απαγόρευσις, ισχύει και δια τα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος λειτουργούντα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου μέχρι της συμπληρώσεως πενταετίας από της ενάρξεως λειτουργίας των.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.