Νόμος 3526/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) του προεδρικού διατάγματος 25-08-1934 (ΦΕΚ 309/Α/1934),

β) του από [ΒΔ] 03-05-1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 119/Α/1950),

γ) του νόμου 726/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977),

δ) του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992),

ε) του προεδρικού διατάγματος 369/1992 (ΦΕΚ 186/Α/1992),

στ) του νόμου [Ν] 2394/1996 (ΦΕΚ 64/Α/1996),

ζ) των υπουργικών αποφάσεων Α5Α/5333/1987 και [Α] 390/1993 (ΦΕΚ 70/Β/1993)

 

καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την δημοσίευση και θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.