Νόμος 726/77 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής εντός του Αρτοποιείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η εγκατάστασις και λειτουργία στα αρτοποιεία εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής και λοιπών παρεμφερών συσκευασμάτων, εφ' όσον διατίθεται πέραν των απαιτουμένων χώρων εργασίας και έτερος κατάλληλος χώρος σαφώς διαχωρισμένος από των λοιπών διαμερισμάτων του αρτοποιείου δια χωρίσματος εξ άκαυστου υλικού και πληρών τις εκάστοτε ισχύουσες περί εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής και λοιπές σχετικές Υγειονομικές διατάξεις.

 

Η σχετική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου τούτου χορηγείται υπό του αρμοδίου Νομάρχου επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

 

Η άδεια αυτή δύναται να ενσωματώνεται εις την άδεια λειτουργίας του αρτοποιείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.