Νόμος 669/77 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 433/1970, ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 433/1970 1006/1971, το εν αυτές συμφωνημένο μίσθωμα δύναται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, να αναπροσαρμοσθεί δια κοινής συμφωνίας, εν διαφωνία δε τούτο καθορίζεται, αιτήσει εκατέρου των μερών υπό του αρμοδίου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

2. Επί των αυτών ως άνω συμβάσεων εφαρμόζονται μετά την λήξη της δεκαπενταετούς ισχύος των τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.