Νόμος 669/77 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις, περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 433/1970, περί εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων, ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1006/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 433/1970 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων, συνομολογήθηκαν δια μίαν τριετία, δυνάμενες να παρατείνονται μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετίας, θεωρούνται από της συνομολογήσεώς των ως έγκυροι και ισχυρές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.