Νόμος 4646/19 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 63 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019) καταργείται. Η διάταξη αυτή ισχύει από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 4172/2013 καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 50 του νόμου 4174/2013 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι παράγραφοι 6, 7 και 9 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου αναριθμούνται σε παραγράφους 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

 

4. Από 01-04-2020 το άρθρο 43 του νόμου 4174/2013 καταργείται. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013 συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

 

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

 

α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ/1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β/2011).

 

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ/1124/2015 (ΦΕΚ 1196/Β/2015).

 

6. α. Η παράγραφος 1Δ του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 καταργείται.

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το άρθρο 22 του νόμου 4613/2019.

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 71Γ του νόμου 4172/2013 καταργείται.

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ/1124/2015 (ΦΕΚ 1196/Β/2015) καταργείται από την 01-01-2017.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.