Νόμος 4605/19 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Συμπλήρωση του άρθρου 7 και τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου 4519/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20-02-2018:

 

{7. Επιτρέπεται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 4519/2018 αντικαθίσταται ως εξής και η ισχύς της αρχίζει από 20-02-2018:

 

{2. α. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της παραγράφου 4 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 7.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.