Νόμος 4504/17 - Άρθρο 140

Άρθρο 140: Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου δέκατου ένατου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης εντός χερσαίας ζώνης των λιμένων της χώρας, που έχουν χαρακτηριστεί ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Μείζονος Ενδιαφέροντος, με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8315.2.2./2007 Κατάταξη Λιμένων (ΦΕΚ 202/Β/2007).

 

Στους λοιπούς λιμένες που με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ως Λιμένες Τοπικής Σημασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.}

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εξαιρούμενοι χώροι ορίζονται οι χερσαίες εκτάσεις και κτίρια που αναφέρονται στα Μέρη III και IV του Παραρτήματος 3.5 (Εξαιρούμενοι χώροι και στοιχεία) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016), στις ενότητες Δήμος Πειραιά - Δήμος Περάματος - Δήμος Σαλαμίνας του Μέρους III με αριθμούς 2, 3, 4, 5 και 6 και στις ενότητες Δήμος Πειραιά - Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Δήμος Περάματος - Δήμος Σαλαμίνας του Μέρους IV με αριθμούς 7,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς.

 

3. Η χρήση και εκμετάλλευση των ανωτέρω εξαιρουμένων από την Σύμβαση Παραχώρησης χώρων και εκτάσεων της παραγράφου 2 ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από τους Δήμους στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων βρίσκονται. Ειδικότερα:

 

α. Η χρήση και εκμετάλλευση των εξαιρουμένων χώρων που αναφέρονται στο Μέρος III του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην ενότητα Δήμος Πειραιά με αριθμούς 2, 3 και 4 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Πειραιά. Οι χώροι αυτοί, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι εξής:

 

{2) Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λ.π. Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει το λιμένα από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Ακτή Μιαούλη διαμέσου της Ακτής Καλλιμασιώτη και της Ακτής Κονδύλη έως τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και της περίφραξης του λιμένα.

 

3) Τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ της Ακτής Κονδύλη και της οδού Κάστορος.

 

4) Το βορειοανατολικό τμήμα της νήσου Ψυττάλειας.}

 

β. Η χρήση και εκμετάλλευση του εξαιρουμένου χώρου που αναφέρεται στο Μέρος III του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην Ενότητα Δήμος Περάματος με αριθμό 5 και εμφαίνεται στον Τομέα του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τον ίδιο ως άνω αριθμό, ήτοι της χερσαίας έκτασης στο Ικόνιο (εμβαδού περίπου 24.000 m2) βορείως του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα I της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Περάματος.

 

γ. Η χρήση και εκμετάλλευση του εξαιρουμένου χώρου που αναφέρεται στο Μέρος III του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης στην ενότητα Δήμος Σαλαμίνας με αριθμό 6 και εμφαίνεται στον Τομέα του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τον ίδιο ως άνω αριθμό, ήτοι των Χερσαίων εκτάσεων κατά μήκος της νότιας ακτής της χερσονήσου της Κυνοσούρας ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Σαλαμίνας.

 

δ. Η χρήση και εκμετάλλευση των εξαιρουμένων χώρων που αναφέρονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην ενότητα Δήμος Πειραιά με αριθμούς 7, 9, 10, 13 και 14 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Πειραιά. Οι χώροι αυτοί, όπως περιγράφονται στο παράρτημα 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι εξής:

 

{7) Πειραϊκή Ακτή. Η χερσαία ζώνη της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου έως το τέρμα της ζώνης πλησίον της Μαρίνας Ζέας.

 

9) Υπαίθρια έκταση 700 m2 μετά τη γέφυρα στην Ακτή Ξαβερίου, για να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός χώρος πρασίνου.

 

10) Υπαίθρια έκταση 2.096 m2 δίπλα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στην Ακτή Ξαβερίου, για να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κλειστών γυμναστηρίων.

 

13) Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λ.π. Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει το λιμένα από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην Ακτή Θεμιστοκλέους διαμέσου της Ακτής Ξαβερίου έως την Ακτή Μιαούλη (Εκθεσιακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς -Κτίριο Παγόδα), μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και της περίφραξης του λιμένα.

 

14) Το εναπομείναν τμήμα της νήσου Ψυττάλειας (δηλαδή το τμήμα που δεν εξαιρέθηκε από τη Σύμβαση Παραχώρησης του 2002), καθώς και οι νησίδες των Χιράδων και της Αταλάντης: (i) με εξαίρεση το περίγραμμα της ακτογραμμής αυτών των τριών νησίδων, που νοείται ως νοητή γραμμή που συμπίπτει με τα πραγματικά γεωγραφικά όρια προς τη θάλασσα κάθε νησίδας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος καθορισμός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης, (ii) αναφορικά με τη νήσο της Ψυττάλειας, με εξαίρεση το τμήμα στο βορειοδυτικό τεταρτημόριο του νησιού, όπως αυτό το τμήμα απεικονίζεται στο λεπτομερές διάγραμμα του Παραρτήματος 3.2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Παραρτήματος 6.2 (β) για τις κατασκευές αγκυροβόλησης σε σχέση με τις πλωτές δεξαμενές.}

 

ε. Η χρήση και εκμετάλλευση των εξαιρούμενων χώρων που αναφέρονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην ενότητα Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας με αριθμούς 15, 16, 17, 19, 20 και 21 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας. Οι χώροι αυτοί, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι εξής:

 

{15) Η χερσαία έκταση 20.000 m2 στην περιοχή Καστράκι, μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, της πεζογέφυρας του Αγίου Δημητρίου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου. Η νέα Σύμβαση Παραχώρησης εξαιρεί, επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο νοτίως των προαναφερθεισών εκτάσεων.

 

16) Η χερσαία έκταση στο λόφο του Κανθάρου, εμβαδού 16.325 m2, η οποία οριοθετεί την παράκτια έκταση μεταξύ του περιφερειακού δρόμου και της Δραπετσώνας, από το Σταθμό της Πυροσβεστικής έως το τέλος της οδού Αναλήψεως.

 

17) Όλη η έκταση 1.700 m2 μεταξύ της οδού Ρήγα Φεραίου και του Εθνικού Σταδίου Δραπετσώνας.

 

19) Έκταση 3.300 m2 κοντά στην περιοχή του πρώην Υαλουργείου.

 

20) Υπαίθρια έκταση 12.000 m2 στο λιμανάκι ερασιτεχνών αλιέων, η οποία περιλαμβάνει κτίσματα που καλύπτουν χώρο 1.135 m2 και έχουν ανεγερθεί από το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κερατσινίου. Το τμήμα της χερσαίας έκτασης προς τη θάλασσα 2.600 m2 (που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του συστήματος Ro-Ro του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς) εξαιρείται, επίσης, ως προσθήκη στο προαναφερθέν λιμανάκι ερασιτεχνών αλιέων.

 

21) Υπαίθρια έκταση 3.650 m2 στην τοποθεσία ΝΑΦΘΑ του Κερατσινίου πάνω από την περιφερειακή οδό.}

 

στ. Η χρήση και εκμετάλλευση των εξαιρουμένων χώρων που αναφέρονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην Ενότητα Δήμος Περάματος, με αριθμούς 24, 25, 27, 28, 30, 31 και 32 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Περάματος. Οι χώροι αυτοί, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι εξής:

 

{24) Χερσαία έκταση που διατίθεται για τις σιδηροδρομικές υποδομές (τροχιές).

 

25) Χερσαία ιδιοκτησία 34.500 m2 στην περιοχή Αρμός.

 

27) Ακίνητο 698 m2 όπου έχει κατασκευασθεί ένας οίκος ευγηρίας.

 

28) Χερσαία έκταση μεταξύ της περίφραξης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος και της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. έως την είσοδο στο Σταθμό Οχηματαγωγών Περάματος.

 

30) Χερσαία έκταση μεταξύ της περίφραξης του Σταθμού Οχηματαγωγών Περάματος και της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και έως την έκταση 6.000 m2 στο βόρειο τμήμα του Β' Προβλήτα Περάματος.

 

31) Έκταση 6.000 m2 στο βόρειο τμήμα του Ε' Προβλήτα Περάματος.

 

32) Χερσαία ιδιοκτησία στο δυτικό άκρο του Ε' Προβλήτα Περάματος.}

 

ζ. Η χρήση και εκμετάλλευση των εξαιρουμένων χώρων που αναφέρονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, στην Ενότητα Δήμος Σαλαμίνας, με αριθμούς 33 και 34 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, ασκείται οριστικά, αποκλειστικά και μόνον από το Δήμο Σαλαμίνας. Οι χώροι αυτοί, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι οι εξής:

 

{33) Ο κολπίσκος στη νότια ακτή της χερσονήσου της Κυνοσούρας.

 

34) Κτίριο κλειστού γυμναστηρίου στη χερσόνησο της Κυνοσούρας.}

 

4. Οι δήμοι δεν οφείλουν αντάλλαγμα για την άσκηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος.

 

5. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζονται η χρονική διάρκεια των Παραχωρήσεων, οι όροι της Παραχώρησης σε κάθε δήμο, οι συνέπειες της παράβασής τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης των Παραχωρήσεων.

 

6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης των χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών επαγγελματικών ή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, βάσει των διατάξεων της 4200/08/2015 (ΦΕΚ 92/Β/2015) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ίδρυση και λειτουργία τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4480/2017 (ΦΕΚ 97/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι 31-12-2018, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) και του εκτελεστικού αυτού από 28-01-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 44/Α/1958), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 60.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας ετησίως ανά Κ.Α.Ε., για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 60.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας μηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς.}

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ' και η' ως εξής:

 

{στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του δήμου στον οποίο ανήκουν, όταν στους δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στην αρμοδιότητα των συνιστώμενων Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), υπάγονται τα εντός των διοικητικών ορίων των οικείων δήμων υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα για το πεδίο δικαιοδοσίας των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία, τη στελέχωση και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ζ) Η σύσταση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση στ' είναι δυνατή, μόνο στις περιπτώσεις που, όπως διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη των όμορων δήμων που διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υπαγωγή των αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους.

 

η) Τα συνιστώμενα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων στ' και ζ' υποχρεούνται εντός 2 ετών από τη σύστασή τους, στον καθορισμό ζώνης λιμένα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.