Νόμος 2738/99

Ν2738/1999: Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2738/1999: Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 180/Α/1999), 09-09-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συλλογικές διαπραγματεύσεις

 

Άρθρο 3: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Άρθρο 4: Επίπεδα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Άρθρο 5: Διαδικασία Διαπραγματεύσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία υπογραφής και καταχώρισης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Άρθρο 10: Μεσολάβηση

Άρθρο 11: Όργανο Μεσολάβησης

Άρθρο 12: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων

Άρθρο 13: Συλλογικές συμφωνίες

 

Κεφάλαιο Β: Διορισμός σε μόνιμες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 14: Μετατροπή θέσεων

Άρθρο 15: Διορισμός - Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 16: Κατάταξη διοριζομένων

Άρθρο 17: Μετατάξεις διοριζομένων

Άρθρο 18: Εξαιρέσεις - Ειδικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων, θεμάτων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και άλλων συναφών με προσλήψεις θεμάτων

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 22: Μετατάξεις σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Άρθρο 23: Μετατάξεις αποσπασμένων υπαλλήλων

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων

Άρθρο 27: Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 28: Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και Γραφεία

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και θεμάτων δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 30

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-09-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.