Νόμος 4487/17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αναστολή ισχύος διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 6 και 14 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις περιπτώσεις α', β', γ', ε' και στ' του άρθρου πέμπτου του νόμου 4279/2014, αναστέλλεται έως τις 31-01-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

2. Τιμολόγια για τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) που τυχόν έχουν εκδοθεί από 01-04-2017, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επανεκδίδονται, μέχρι τις 15-09-2017.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.