Νόμος 4487/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες που εκδίδονταν κατά την έβδομη ημέρα της εβδομάδας τα πέντε τελευταία συναπτά έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 2, μπορεί να μετατρέψουν το έβδομο φύλλο τους σε εβδομαδιαία αυτοτελή περιφερειακή εφημερίδα με αυτοτελή αρίθμηση, έστω και αν διατηρούν την ίδια συντακτική ομάδα κατά το έτος της μετατροπής τους.}

 

β. Στο άρθρο 1 του νόμου 3548/2007, μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2Α ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μετατροπής μίας ημερήσιας περιφερειακής ή τοπικής εφημερίδας σε εβδομαδιαία ή αντίστροφα δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας της, υπό την αρχική της μορφή, προκειμένου να κριθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 2 του άρθρου 2.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.