Νόμος 4458/65 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος 4256/1962 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων καταργούνται.

 

2. Εδαφικές εκτάσεις, ανήκουσες εις το Δημόσιον δύνανται να μεταβιβάζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, εις την ΕΤΒΑ, εφόσον ήθελε αυτή αναλάβει την οργάνωση της οικείας βιομηχανικής περιοχής. Η κοινή απόφασις περί παραχωρήσεως αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής.

 

3. Επί των υπό των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων μεταβιβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

 

4. Εν περιπτώσει εκτελέσεως υπό του Δημοσίου έργων εις βιομηχανικές περιοχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.