Νόμος 4427/16 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Παράταση της προθεσμίας για κεραιοσυστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες στις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 3 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 126 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 12 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015), όπως και στις διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 30-09-2017. Οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διάστημα όχι ανωτέρω των 6 μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.