Νόμος 4276/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως α' της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4179/2013, τίθεται κόμμα και προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{προκειμένου περί μαρινών, ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει, προκειμένου περί τουριστικών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.}

 

2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3986/2011 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

 

α)α) Οι λέξεις ξενοδοχειακών μονάδων αντικαθίστανται από τις λέξεις περιοχών τουρισμού - αναψυχής.

 

β)β) Οι λέξεις προ των εγκαταστάσεών τους αντικαθίστανται από τις λέξεις έμπροσθεν του ακινήτου.

 

γ)γ) Η φράση:

 

{ποσοστό 10% του αριθμού των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας ή ποσοστό 50% του αριθμού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτομηχανική μελέτη}

 

αντικαθίσταται από τη φράση

 

{προκειμένου περί περιοχών με γενικό προορισμό τον τουρισμό - αναψυχή ποσοστό 5% του αριθμού των κλινών του τουριστικού καταλύματος και, προκειμένου περί παραθεριστικών - τουριστικών χωριών, ποσοστό 50% του αριθμού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτομηχανική μελέτη.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14Α του νόμου 3986/2011 η φράση εφόσον η ξενοδοχειακή μονάδα αντικαθίστανται με τη φράση εφόσον το τουριστικό κατάλυμα.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15Α του νόμου 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 4179/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η ίδια Υπηρεσία λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών, για οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 2160/1993 τουριστικά καταλύματα, ανεξαρτήτως της δυναμικότητος και της κατηγορίας αυτών, καθώς και για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες θα προορίζονται, να λειτουργήσουν εντός των ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις μορφές αδειοδοτήσεων του παρόντος άρθρου, η έκδοση της απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.