Νόμος 4275/14

Ν4275/2014: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νόμος 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4275/2014: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νόμος 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 149/Α/2014), 15-07-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 151/Α/2014).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 4: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6: Τελικές Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 7: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλληλικού προσωπικού

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.