Νόμος 4208/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της, από 04-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 171/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α/2012), χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013).

 

2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1.α. του άρθρου 47 του νόμου 4141/2013 παρατείνεται μέχρι και τις 30-06-2013 συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθ' υπέρβαση δαπανών του Α' εξαμήνου του 2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.