Νόμος 4208/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση μέχρι τις 31-12-2013.

 

2. Οι λήξασες, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται μέχρι τις 31-12-2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισμού.

 

3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως ισχύει, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 8 περίπτωση α' του άρθρου 19 του νόμου 3846/2010, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.