Νόμος 4182/13 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θεσπίζεται, μετά από γνώμη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.}

 

3. α. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), και πριν το υφιστάμενο εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ).}

 

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 01-01-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.