Νόμος 3832/10

Ν3832/2010: Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3832/2010: Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής, (ΦΕΚ 38/Α/2010), 09-03-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα

 

Άρθρο 1: Αρχές και περιεχόμενο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρο 1Α: Επίσημοι στατιστικοί φορείς

Άρθρο 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και υποχρεώσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρο 3: Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Άρθρο 4: Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής

Άρθρο 5: Παραγωγή στατιστικών

Άρθρο 6: Ποιότητα στατιστικών

Άρθρο 7: Διάδοση των στατιστικών

Άρθρο 8: Στατιστικό απόρρητο

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής

 

Άρθρο 10: Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 12: Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 13: Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 15: Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύματα

Άρθρο 16: Πόροι - Προϋπολογισμός

Άρθρο 19: Μεταφορά Υπηρεσιών - Θέματα προσωπικού

Άρθρο 20: Οργάνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-03-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.