Νόμος 4151/13 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2001), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), και στην αρχή του πρώτου εδαφίου αυτής η φράση Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται με τη φράση Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του νόμου [Ν] 3057/2001 (ΦΕΚ 239/Α/2001), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), μετά τη φράση για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους προστίθεται η φράση και άλλων οικονομικών πόρων και στο τέλος της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

 

{Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α/2006). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς - Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.