Νόμος 4151/13

Ν4151/2013: Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4151/2013: Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 103/Α/2013), 29-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου

 

Άρθρο 1: Προκαταβολή σύνταξης

Άρθρο 2: Κατάργηση των Επιτροπών των άρθρων 14 και 66 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007

Άρθρο 3: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007

Άρθρο 4: Ρύθμιση άλλων συνταξιοδοτικών θεμάτων

Άρθρο 5: Διοικητικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί

 

Άρθρο 6: Σκοπός

Άρθρο 7: Ορισμός

Άρθρο 8: Διαδικασία

Άρθρο 9: Εποπτεία

Άρθρο 10: Κατάργηση διατάξεων

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα δημοσιονομικών ελέγχων και δημοσιονομικής διαχείρισης

 

Άρθρο 11: Θητεία

Άρθρο 12: Τήρηση Μητρώων

Άρθρο 13: Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων

Άρθρο 15: Κατάργηση διάταξης του νόμου 3697/2008

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Προεδρία της Δημοκρατίας

Άρθρο 18: Δακοκτονία στην Ηλεία

Άρθρο 19: Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 20: Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 21: Ερμηνευτική διάταξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 22: Αθλητικά σωματεία

Άρθρο 23: Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Κτηματικών Υπηρεσιών

Άρθρο 24: Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 25: Αξιοποίηση περιουσίας από κληροδότημα

Άρθρο 26: Παράταση θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών

Άρθρο 27: Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Άρθρο 28: Ρύθμιση δημοσιονομικών θεμάτων Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.