Νόμος 4146/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή είναι πριν τις 31-12-2015.

 

Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 μπορούν έως 30-06-2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως 31-12-2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης για παράταση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγούμενων εδαφίων δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.