Νόμος 4242/14

Ν4242/2014: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4242/2014: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 50/Α/2014), 28-02-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 2: Λύση και εκκαθάριση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 3: Θέματα λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 4: Θέματα συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Πιστοποίηση δαπανών

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 17: Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-02-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.