Νόμος 4051/12

Ν4051/2012: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του νόμου 4046/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4051/2012: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του νόμου 4046/2012, (ΦΕΚ 40/Α/2012), 29-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αναπροσαρμογή συντάξεων που βαρύνουν το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

Άρθρο 1: Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

 

Κεφάλαιο Β: Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του νόμου 4046/2012

 

Άρθρο 2: Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

Άρθρο 5: Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων

Άρθρο 6: Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία

Άρθρο 7: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4013/2011, του νόμου 4014/2011 και του νόμου 3833/2010

Άρθρο 8: Παροχή εξουσιοδότησης και έγκριση Σχεδίου Δέσμευσης για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3864/2010)

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3601/2007

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (τροποποίηση του νόμου 3746/2009)

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1: Δέσμευση για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία σχέδιο

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.