Νόμος 3966/11

Ν3966/2011: Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3966/2011: Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 118/Α/2011), 24-05-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 2: Σκοπός και αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 6: Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9: Διευθυντής

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διευθυντή

Άρθρο 11: Επιστημονικό Προσωπικό

Άρθρο 12: Διοικητικό Προσωπικό

Άρθρο 13: Επιστημονική υπηρεσία

Άρθρο 14: Διοικητική υπηρεσία

Άρθρο 16: Απολογισμός

Άρθρο 17: Πόροι και οικονομική διαχείριση

Άρθρο 18: Συμμετοχή των οργανώσεων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 19: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21: Κατάργηση φορέων

 

Κεφάλαιο Β: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

 

Άρθρο 33: Θέματα εκδόσεων διδακτικών βιβλίων - Κατάργηση του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων

 

Κεφάλαιο Γ: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων πειραματικών σχολείων

 

Άρθρο 36: Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 37: Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 40: Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 41: Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 42: Διευθυντής, υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκόντων

Άρθρο 44: Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων διαφορετικών βαθμίδων και επιλογή μαθητών

Άρθρο 46: Σύνδεση με φορείς

Άρθρο 48: Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 50: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους

Άρθρο 52: Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

 

Άρθρο 54: Θέματα δια βίου μάθησης

Άρθρο 55: Θέματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013

Άρθρο 56: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 57: Θέματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 58: Λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 59: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 60: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 61: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-05-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.