Νόμος 3900/10

Ν3900/2010: Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3900/2010: Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 213/Α/2010), 17-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

 

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 42

Άρθρο 45

Άρθρο 47

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μεταφορά αρμοδιοτήτων

 

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων διαδικασιών ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

 

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 55

 

Κεφάλαιο Έκτο: Τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμμόρφωσης της διοίκησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων

 

Άρθρο 56

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών - Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστών

 

Άρθρο 57

Άρθρο 61

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 70

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.