Νόμος 3900/10 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:

 

α) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 18/1989, όπως ισχύει,

 

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3659/2008,

 

γ) η παράγραφος 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3659/2008,

 

δ) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που προστέθηκαν με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 3659/2008,

 

ε) το άρθρο 273 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,

 

στ) η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 702/1977,

 

ζ) κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.