Νόμος 3900/10 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) διαγράφονται οι λέξεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των λοιπών ειδικών δικαστηρίων.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3068/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε) των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των λοιπών ειδικών δικαστηρίων, αν πρόκειται για αποφάσεις αυτών.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 3068/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το τριμελές συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Δικαστηρίου και δύο μέλη του.

 

Ειδικώς για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το τριμελές συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του αρμοδίου καθ' ύλην Τμήματος, ένα σύμβουλο και τον εισηγητή. Ο πρόεδρος ορίζει ως εισηγητή τον εισηγητή της ακυρωτικής απόφασης, επί αδυναμίας δε αυτού, άλλο σύμβουλο ή πάρεδρο. Οι πάρεδροι συμμετέχουν στα συμβούλια της διάταξης αυτής με αποφασιστική ψήφο.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3068/2002, μετά τις λέξεις οικείου ανωτάτου δικαστηρίου προστίθενται οι λέξεις καθώς και της ρύθμισης της προηγουμένης παραγράφου.

 

5. Στο άρθρο 2 του νόμου 3068/2002 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του νόμου 3068/2002 εφαρμόζονται αναλόγως για τον έλεγχο από τα διοικητικά δικαστήρια της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.