Νόμος 3900/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκήσει ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και τα όργανα, στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφαση του, υπέρ του Δημοσίου κατά των πράξεων των φορολογικών οργάνων του τελευταίου, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1407/1983 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), καταργείται.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.