Νόμος 3889/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πράσινο Ταμείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), μετονομάζεται σε Πράσινο Ταμείο.

 

Η επωνυμία αυτή, για τις σχέσεις με το εξωτερικό, μεταφράζεται ως Green Fund. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων νοείται το Πράσινο Ταμείο.

 

2. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 εξακολουθούν να ισχύουν και ασκούνται από το Διοικητικό Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 7.

 

3. Το Πράσινο Ταμείο απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

 

Επίσης, το Ταμείο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαραμαρτούντες φόρους και Τέλη εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τους φόρους για τα έσοδα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και ομολογιακά δάνεια ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.