Νόμος 3242/04 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 36 του νόμου 3164/2003 Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 176/Α/2003) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Η ισχύς του παρόντος νόμου αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2004, με εξαίρεση τα άρθρα 31 έως και 35, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τις 02-07-2003, παρατεινομένης αντίστοιχα της ισχύος του νόμου 716/1977 και των λοιπών σχετικών, με την ανάθεση και εκπόνηση των μελετών, διατάξεων.

 

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3164/2003, των οποίων η πρώτη τουλάχιστον δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης ή πρόσκλησης έγινε πριν από τις 03-03-2004, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 716/1977, ενώ οι απομένουσες διαδικασίες που αφορούν στους λοιπούς διαγωνισμούς διακόπτονται και οι σχετικοί διαγωνισμοί ματαιώνονται, δυνάμενοι να επαναληφθούν με τήρηση του νόμου 716/1977 και των λοιπών σχετικών διατάξεων.}

 

2. Στο άρθρο 24 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), η φράση εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παράγραφος 4 του άρθρου 5, 8 και παράγραφος 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αρχίζει έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε με τη φράση εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παράγραφος 4 του άρθρου 5, 8 και παράγραφος 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αναστέλλεται μέχρι 31-12-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.