Νόμος 3153/03

Ν3153/2003: Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3153/2003: Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, (ΦΕΚ 153/Α/2003), 19-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Οργάνωση και λειτουργία της ιδιωτικής ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

 

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

Άρθρο 5: Τήρηση Αρχείου και Βιβλίων

Άρθρο 6: Διεύθυνση των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

Μέρος δεύτερο: Ρύθμιση άλλων θεμάτων ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης

 

Άρθρο 8: Αναγνώριση αλλοδαπών αποδεικτικών σπουδών και αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Άρθρο 10: Πιστοποίηση συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2638/1998

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998)

 

Μέρος τρίτο: Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ναυτικών

 

Άρθρο 20: Θέματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

 

Μέρος τέταρτο: Θέματα θαλάσσιων ενδομεταφορών

 

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου έβδομου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 29: Μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων με ακτοπλοϊκά πλοία

 

Μέρος πέμπτο: Ρύθμιση θεμάτων λιμενικής πολιτικής

 

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001)

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999)

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 2688/1999

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001)

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου δέκατου ένατου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

 

Μέρος έκτο: Ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 

Άρθρο 40: Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής

Άρθρο 41: Βύθιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων για βελτίωση υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας

Άρθρο 43: Υποθαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή

Άρθρο 44: Θέματα λιμενικής πολιτικής

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.