Νόμος 3139/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η έκταση 51 στρεμμάτων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παραχωρείται με το νόμο αυτόν κατά διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση από το Δήμο Αχαρνών στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για χρονικό διάστημα είκοσι ετών,με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος 300.000 ευρώ, που καταβάλλεται από 01-01-2003 και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά τον εκάστοτε μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή.

 

β) Η έκταση και οι κτιριακές εγκαταστάσεις Κυκλάμινα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στη θέση Αγία Τριάδα του όρους Πάρνηθα, συνολικού εμβαδού 1.710 m2 παραχωρούνται κατά χρήση στο Δήμο Αχαρνών.

 

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παραχωρεί κατά χρήση στο Δήμο Αχαρνών, άνευ ανταλλάγματος, κατάλληλη έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι του όρους Πάρνηθα,για την εποχιακή κατασκήνωση των δημοτών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι χρήσης της έκτασης αυτής.

 

δ) Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας καζίνου στη θέση Μον Παρνές στο όρος Πάρνηθα επιβαρύνεται με την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), από 01-01-2003.

 

2. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 6 του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για πέντε χρόνια από τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στις εταιρίες της παραγράφου 1 δεν χωρεί καταγγελία των ατομικών συμβάσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης των λειτουργικών υπηρεσιών ή διακοπής λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων των εταιριών αυτών ή άλλους οικονομοτεχνικούς λόγους.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.