Νόμος 3139/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{γ) Στην έννοια της μίσθωσης του εδαφίου α περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών προς τον μισθωτή, όπως οι υπηρεσίες αυτές θα προσδιοριστούν με την απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπεται στο εδάφιο β.

 

δ) Εκμισθωτές στις ως άνω μισθώσεις θεωρούνται εκτός από τους αναδόχους του ΑΘΗΝΑ 2004 για το πρόγραμμα Ολυμπιακές μισθώσεις και τα τουριστικά και κτηματομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον ανακοινώσουν εγγράφως στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού την πρόθεσή τους να συνάψουν συμβάσεις μισθώσεων και καταθέσουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ε) Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οι κατοικίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εδαφίου β, ο Ελληνικός Οργανισμό Τουρισμού μπορεί:

 

i) αν ο εκμισθωτής είναι τουριστικό γραφείο, να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)

 

ii) αν ο εκμισθωτής είναι ανάδοχος του ΑΘΗΝΑ 2004, να εισηγηθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 την επιβολή συμβατικών και νόμιμων κυρώσεων,

 

iii) αν ο εκμισθωτής είναι κτηματομεσιτικό γραφείο, να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων που θα καθοριστούν με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

στ) Για κάθε υπό μίσθωση κατοικία, οι εκμισθωτές καταβάλλουν υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.