Νόμος 3105/03 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:

 

{Το ποσό της επιπλέον αυτής χρηματοδότησης για το χρονικό διάστημα από 25-10-1999 μέχρι την περαίωση των πιο πάνω έργων, προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις. Στο προκύπτον ποσό προστίθεται ποσοστό 6% για εύλογη αμοιβή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, επί του συνολικού κόστους των έργων.

 

Η προαναφερθείσα χρηματοδότηση και η πρόσθετη αμοιβή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας καταβάλλονται απευθείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις που θα υποβάλλει η Εταιρεία.}

 

2. Η ίδια διαδικασία ελέγχου των δαπανών και απευθείας χρηματοδότησης τηρείται και για τα μη συγχρηματοδοτούμενα έργα του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 2939/2001.

 

Η εύλογη αμοιβή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας για την εκτέλεση των έργων αυτών ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 6% επί του συνολικού κόστους των έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.