Νόμος 3105/03 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Παράταση προθεσμίας του προεδρικού διατάγματος 43/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 43/2002 Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ΦΕΚ 43/Α/2002) παρατείνεται μέχρι 31-03-2004.

 

2. Η ανακατάταξη των υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 29-02-2004. Κατά τροποποίηση του σχετικού όρου της παραγράφου 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου 500354/28-05-2002 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμβούλου ή Συμβούλων για την ανακατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας, με σύστημα αστεριών (διαδικασία με διαπραγμάτευση (β' φάση), το έργο του αναδόχου του σχετικού διαγωνισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 29-02-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.