Νόμος 3105/03 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) προστίθεται, από την έναρξη ισχύος του νόμου 2831/2000, εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ειδικού κτιρίου, που έχει ανεγερθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων ως προς το συντελεστή δόμησης, μετά την αγορά και προσάρτηση στο αρχικό οικόπεδο, αρτίου οικοπέδου για την επέκταση του ειδικού κτιρίου, ο υπολογισμός του συντελεστή δόμησης γίνεται χωρίς υπολογισμό του επιπλέον συντελεστή δόμησης, που είχε εγκριθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.