Νόμος 3105/03 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών (ΤΛΑ) διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους παρακάτω:

 

α. Έναν υπάλληλο με βαθμό Α' κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της αρμόδιας για την εποπτεία του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. 'Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.

δ. Έναν εκπρόσωπο των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

ε. Δύο εκπροσώπους των παραγωγών αγροτικών προϊόντων - πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων - Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

στ. Δύο εκπροσώπους των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

ζ. Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών Ελλάδος.

η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας.

θ. Τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ι. Έναν εκπρόσωπο της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

ι)α. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του Ταμείου Λαϊκών Αγορών, παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη λήξη της στις 09-11-2002 μέχρι τον ορισμό του νέου συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.