Νόμος 2732/99

Ν2732/1999: Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2732/1999: Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, (ΦΕΚ 154/Α/1999), 30-07-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Άρθρο 2: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997)

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997)

Άρθρο 4: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998)

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων αλιείας

Άρθρο 11: Αποσπάσεις

Άρθρο 12: Λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Άρθρο 14: Μεταβίβαση περιουσίας

Άρθρο 15: Συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου [Ν] 248/1914 (ΦΕΚ 110/Α/1914)

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998)

Άρθρο 24: Τροποποίηση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 488/Α/1938)

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-07-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.