Νόμος 2732/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο δ' Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ... μέχρι 2.000.000 ατόμων ετησίως της περίπτωσης 17 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2647/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ. Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ως εξής:

 

δ)α) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

δ)β) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (αλμυρού, υφάλμυρου και γλυκού νερού) σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

δ)γ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε λίμνες, δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

δ)δ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως, καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

δ)ε) εγκαταστάσεις εκτροφής αμφίβιων, συνολικής δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως.

 

δ)στ) εγκαταστάσεις εκτροφής οστρακοειδών δυναμικότητας έως και 160 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

δ)ζ) εγκαταστάσεις τεχνητής αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών δυναμικότητας έως και 5.000.000 ατόμων ετησίως καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.